UN İHRACATININ HEDEFİ LATİN AMERİKA

un

Un ve Unlu Mamuller İhracatçılar Birliği, yakın pazardaki sıkıntılar ve döviz kuru nedeniyle gelecek planlarına Latin Amerika ülkelerini dâhil etti. Birliğin hedefi 2017 itibariyle 9 Latin Amerika ülkesine 100 Milyon Dolarlık ihracat gerçekleştirmek. Bu plan hayata geçtiğinde Cumhuriyet Tarihinde bir ilk gerçekleşecek.

Un ve Unlu Mamuller İhracatçılar Birliği yeni pazar arayışına girdi. Güney Amerika’nın Brezilya Kenti’ne 2014 yılı içerisinde 11 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Un ve Unlu Mamuller İhracatçılar Birliği, 2015 yılı içinde kar hedefini 25 milyon dolar olarak belirledi.

Komşu ülkelerdeki Pazar daralması nedeniyle uzak ülkeler cazibe kazandı. Türkiye’nin çevre pazarındaki siyasi sıkıntılar ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle enflasyon sorunu yaşayan, gıda tüketimi düşen ülkelere kıyasla Güney Amerika iyi bir alternatif. Irak ve Orta Doğu ülkeleri de bu ekonomik koşulları yaşamakta. Bu da Türkiye’nin birincil pazarını olumsuz yönde etkiliyor. Ticari bağlamda güçlü ticari ilişkilerin kurulduğu yeni Dünya düzeninde sınırlar varlığını yitiriyor ve ülkeler birbirine yeşil ışık yakıyor.

Fuarlar Dönüş Sağlıyor

Brezilya’nın San Paulo Kenti’nde 2014 yılı itibariyle düzenlenen Gıda Fuarı’na, Birlik desteği ile katılan 13 Türk firmasından olumlu dönüş oldu. Ticari bağlantılar kurarak satış yapan firmalar Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirerek uzak Pazar Güney Amerika’nın Brezilya Kentine un ihraç etmeyi başardı.

Türkiye’nin MERCOSUR Ortak Pazarı ile İlişkileri

Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu süreci destekleyen girişimlerde bulunmuştur. TC. Dış İşleri Bakanlığı eliyle stratejiler geliştirilmiş ve planlamalar yapılmıştır. Latin Amerika Eylem Planı 2006 oluşturulmuştur. AB üyelerinin ihracat oranı %6 iken Türkiye’nin %1’dir. Uzaklık faktörünün aşılarak ortak çıkarların güçlendirilmesi için devletler düzeyinde ilişkiler kurulması için çalışılmaktadır.

Devlet kaynaklarından alınan bilgiye göre; Güney Amerika Ortak Pazarına verilen ortak isim olan Mercosur çerçevesinde 4 Latin Amerika ülkesi ile 2010 yılında ihracat yapılmış ve ticari ilişkiler %83 artarak 1,2 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. İthalat ise 2010 yılında %28,7 artarak 2,9 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.

Türkiye- Mercosur Siyasi İstişare ve İşbirliği mekanizması 2010 yılından beri işlemektedir. Devletlerarasında ilişkileri güçlendirecek ve pazarı hareketlendirecek devletlerarası istişare toplantıları gerçekleştirilmekte; karşılıklı ticari fırsatlar değerlendirilmektedir.

Latin Amerika ve Karayipler Ticaret Derneği kuruldu.

Türk firmaları bölgeyi yakından takip etmeye başlamıştır.  Hızlı ticari bağlantılar kurmak için sivil toplum kuruluşlarında firmalar örgütlenmiştir. Ticari ilişkilerin artması ve tatmin edici düzeye ulaşması için devlet ve sivil toplum kuruluşları harekete geçmiştir.

Ancak sürecin verimliliğini etkileyen olumsuzluklar söz konusudur: Latin Amerika devletlerinin korumacılık duvarlarına (tercihli ticaret ve bölgesel kuruluş ağı) bağlı olarak yüksek gümrük verileri ticari işbirliği anlaşmalarının ve serbest ticaret anlaşmalarının hayata geçirilmesi sürecin verimli ilerlemesi için gereklidir. Ayrıca, bölgenin ticaret politikalarından kaynaklanan yapısal sorunların yanı sıra, özellikle Türk firmalarının aradığı bilgi ve lojistik desteği sağlayacak örgütlenmenin Latin Amerika’da kurulmamış olması da ticari ilişkilerin önünde önemli engellerden birisidir. Bu durum doğal olarak taşımacılık maliyetlerine yansımaktadır. Pazara girmekte hava ve deniz taşımacılığın teşvik edilmesi önem kazanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir