LİSANSLI DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN ÜRÜNLERE DESTEK AÇIKLANDI

Tohum

27 Ekim 2018 tarihinde, Adana Tarım ve Orman Sektörü İle Buluşma Toplantısı’na katılan TC. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünler ile ilgili destekleri açıkladı.  

Pakdemirli, “Ton bazında 25 TL nakliye desteği yanında, hububatta destek 3 TL’den 6TL’ye; pamukta 7 TL’den 14 TL’ye; fındık ve zeytin ve bu kapsama giren meyvelerde ise 10 TL’den 20 TL’ye yükseltilmiştir. ” dedi. 

Tarım ve Orman Bakanlığınca, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere ödenecek kira, nakliye ve analiz desteklerinin tutarları belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru incir için kira, ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemesi yapılacak.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye ve ayçiçeği için aylık ton başına 3 lira, pamuk için 7 lira ve fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru incir için de aylık ton başına 10 lirayı geçmemek üzere Bakanlıkça onaylanacak kira ücretlerinin yüzde 50’si kadar kira desteği verilecek.

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilerle üretici örgütlerinin ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden aldıkları ürünlerini ilgili kanun çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza eden lisanslı depo işletmelerine, fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru incir için aylık ton başına 10 lirayı geçmemek üzere Bakanlıkça onaylanacak kira ücretlerinin tamamını karşılayacak şekilde, 2018 yılı hasat döneminden başlamak üzere her üretim yılına ait ürün için en fazla altı ay süreyle ilave kira desteği ödenecek.

Kira desteğiyle ilave kira desteği toplamı Bakanlıkça onaylanacak kira ücret tarifesinin üzerinde olamayacak.

İlave kira desteğinden yararlanan üreticilerle üretici örgütlerine, ürünlerini ilgili kanun çerçevesinde lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza etmeleri durumunda ürün miktarı üzerinden ton başına KDV dahil 25 lira nakliye desteği verilecek. Üretici ve üretici örgütleri, depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca ürünün cinsine göre yapılacak analiz başına KDV dahil 25 lirayı geçmemek üzere, Bakanlıkça onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre analiz ücreti desteği sağlanacak.

Kira ve ilave kira destekleme ödemeleri, lisanslı depo işletmelerine yapılacak. Nakliye ve analiz ücreti desteği ödemeleri ise bireysel olarak başvuran üreticiler için doğrudan üreticilere, aracılık yapmak suretiyle üreticilerden aldıkları ürünleri lisanslı depo işletmelerine getiren üretici örgütleri için aracılık edilen üreticilere, üretici örgütlerinin mülkiyetine alarak getirdiği ürünler için doğrudan üretici örgütlerine ödenecek.

Kira ve ilave kira desteklemelerinde bir aylık süre otuz gün olarak dikkate alınacak ve gün esaslı olarak hesaplama yapılacak.

Müracaat tarihleri

Kira destekleme ödemeleri 1 Ocak-31 Mart, 1 Nisan-30 Haziran, 1 Temmuz-30 Eylül ve 1 Ekim-31 Aralıkolmak üzere üçer aylık dönemler halinde yılda dört döneme ilişkin olarak yapılacak.

İlave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri, 1 Mayıs-31 Ekim, 1 Kasım-30 Nisan olmak üzere altışar aylık dönemler halinde yılda iki döneme ilişkin gerçekleştirilecek.

Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Bakanlığın tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

Kira destekleme ödemelerinde Bakanlıkça gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilen lisanslı depo işletmeleriyle ilave kira, nakliye ve analiz ücreti desteklerinde il/ilçe müdürlüğünce gerçeğe aykırı belge düzenlediği/ibraz ettiği tespit edilen üreticiler, üretici örgütleri ve lisanslı depo işletmeleri destekleme ödemelerinden yararlanamayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir