Ataiyibiner, “Organik Tarım Gelecek Vadediyor”

ATI_0164

La Recolte Du Monde Dergisi 13. Sayısına, Konya Organik Tarım Derneği (KONORGANİK) Başkanı Ali Ataiyibiner röportaj verdi. Konya yöresinde neden böyle bir oluşuma ihtiyaç duyduğumdan Dernek çalışmalarına, organik kavramından konu ile ilgili Türkiye’de çıkan yasaya kadar bizlerle faydalı bilgiler paylaştı. Sayın KONORGANİK Kurucusu Ali Ataiyibiner Röportajı başlıyor.

 

Ali Bey sizi tanıyabilir miyiz? Aile ve eğitim durumunuz, dünden bugüne profesyonel hayatınızda yaptığınız çalışmalar ve bulunduğunuz pozisyonlar ile ilgili genel bir bilgiyi bizimle paylaşır mısınız?

Konya Meram İlçesi Hasanköy mahallesinde; organik tarım üretimi, şeker pancarı, mısır, hububat ağırlıklı olmak üzere çiftçilik yapmaktayım. 2007 yılından beri Meram Ziraat Odası Başkanlığı, kurulduğu 2014 yılından beri Konya Organik Tarım Derneği Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bunun yanında Konya Şeker Yönetim Kurulu üyeliği, Konya Önder Çiftçi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği bazı dernek ve ildeki tarım komisyonlarında görevim bulunmaktadır. Evliyim üç çocuğum var, aile işletmesinde faaliyetimizi yürütmekteyiz.

Konya Organik Tarım Derneği (KONORGANİK) kurucususunuz. Böyle bir oluşumu hayata geçirmeye ne zaman ve neden karar verdiniz?

2007 yılında Meram Ziraat Odası Başkanlığı görevine geldiğimde,  ilçemizin büyük çoğunluğunda tarım arazilerinin dağlık, parçalı ve küçük olması konvansiyonel tarımın dışında başka bir şeyler yapma düşüncesini mecburen aklımıza getirdi. Neticede bahsettiğim şartlar nedeniyle, “Organik Tarım Uygulamalarına” yöneldik. Ardından, Konya ilçe ve köylerinde organik tarım yapan çiftçiler,  işletmeler ve kurum temsilcileriyle organik tarıma ilişkin yaptığımız toplantılarda bilgi alışverişinde bulunduk ve aldığımız olumlu tepkiler neticesinde dernekleşme örgütlenme kararı aldık.

KONORGANİK Derneği kuruluş amacı nedir?

Kurucular kurulunda ortak akılla belirlediğimiz ve tüzüğümüzde yer alan amaçları kısaca özetlemek isterim.

Derneğin amacı, Konya ili sınırları içindeki bütün alanlarda Organik Tarımı geliştirmek, yüceltmek ve sektörü tüm yönleriyle geliştirmek ve ilerletmektir. Organik tarımın bütün yönleriyle bilimsel ve toplumsal önemini vurgulamak; kamuoyunca Organik Tarım Ürünlerini üretmede ve tüketmede bütün kesimleriyle duyarlılık ve bilinci geliştirmek

 1. Üyelerinin hak ve yükümlülüklerini ve işlerinin/mesleğinin uygulama koşullarını ve etik ilkelerini belirlemek ve güncellemek;
 2. Mesleki ve ahlâki ilkelerin bütün sektör tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, teşvik etmek, denetlemek ve izlemek;
 3. Üyelerinin Meslek içi eğitimine katkıda bulunmak ve gerekli ortam ve araçları sağlamak;
 4. Konya’nın Organik Tarım Ürünlerini, markalarını ve işletmelerini tanıtmak. Organik Tarım ve Ürünlerini geliştirmek
 5. Üyeler arasında ve sektörün tamamında mümkün olduğunca Dayanışmayı geliştirmek
 6. Organik Pazarlarda ve Pazarlamada güç birliği yapmak, organik pazarlar açmak, tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak ve katılmak
 7. Araştırmalar ve toplantılar yapmak
 8. Müşterek ulusal ve fuarlara katılmak, marka olmak
 9. Devlet teşvikleri, AB destekleri ve katkılarıyla ilgili bilgi vermek, farkındalık yaratmak ve danışmanlık yapmak

Bu işin içinde olan isim olarak size sormak istiyorum. Organik ürün ve organik toprak  kavramlarını bize tanımlar mısınız?

Organik tarım faaliyetleri: Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlemlerini kontrol/denetim ve sertifikasyon işlemlerinin tamamını kapsar.

ABD, Japonya ve Avrupa ülkelerinde neredeyse 40 yılı aşkın bir süredir organik tarım, ekotarım uygulamaları ve ürün tüketim bilinci geliştirilmişken bizde, 12 senedir devlet yönetimi kapsamına girmiştir.

DİP NOT:
01.12.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu
 • 06.2005 tarih  25841 sayılı  R.G Organik Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına İlişkin      Yönetmelik
Konvansionel  tarımdan organik tarıma geçiş için zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek   önemsenmeli ve israr edilmesi gereken ilk adım olarak gören derneğimizin organik tarımla ilgili görüşleri aşağıdadır.
Organik Tarımı kısaca anlatarak aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz:
 • Organik Tarım, Planlı, Sözleşmeli
 • Karşılıklı güven ve esasa dayalı
 • Tarladan tüketiciye ulaşıncaya kadar kontrolü
 • Her aşaması kayıt altına alınmış
 • Sertifikalı
 • Doğa ile uyumlu,
 • Toprak bitki hayvan arasındaki biyodinamik döngüye zarar vermeyen
 • Belirli bir proje kapsamında uygulanan
 • Yöreye uyum sağlamış türleri kullanan
 • Ürün münavebesine (ekim nöbeti uygulaması) dayanan
 • Biyolojik ve biyo –teknik yöntemlerle bitki korumayı yeğleyen
 • Denetlemeye izin veren
 • İşin ehli ve uzman danışmanlarınca yol göstericiliği yapılan
Organik tarımın konvensiyonel tarıma göre sağladığı avantajları da sıralayarak üretici ve girişimcinin de dikkatini çekmek faydalı olur;
 • Organik üretici;
 • Kaliteli bir ürünle Pazar garantisi sağlar,
 • İşletmesini krizlere karşı korur ve gelirini arttırır,
 • Girdileri kendi işletmesinden sağlayarak masrafları azaltır
 • Baklagilleri zamanında ekim nöbetine sokarak azotun organik formda alınmasını gerçekleştirir,
 • Silisyumlu kaya unu kullanarak bitkiyi dayanıklı kılar, zararlılara ve hastalıklara karşı bitkinin dirençli olmasını sağlar,
 • Biyometeorolojik bilgi ve deneyimleri kullanarak bitki koruma yöntemlerini çeşitlendirir.
 • Biyolojik mücadele metotlarını kullanır, çevre kirliliğine sebep olmaz.

KONORGANİK Derneği Üye Profilinden bahseder misiniz?

Üye profilini, Konya yöresinde bulunan organik, buğday, baklagiller, tıbbi ve aromatik bitki üreten ve işleyen girişimciler, sanayicilerin üye profilinde yer aldığı gibi  organik çilek, üzüm ahududu, böğürtlen, elma,  armut gibi benzeri meyveleri  üreticileri, ceviz, badem üreticileri, kanatlı hayvan ve yumurta üreticilerin, bal üreticilerinin yanısıra  özelikle  de organik tarıma destek veren  ziraat odaları, belediyeler gibi kurumların ve kuruluşların derneğimizin  üye profilini oluşturduğunu söyleyebilirim.

KONORGANİK Derneği’nin üyelik kriterleri nelerdir?

Organik tarım üreticisi olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve destek veren kurum olmak

KONORGANİK Derneği’nin dünden bugüne yaptığı çalışmalardan bahseder misiniz?

 • Kurulduğumuzdan bugüne kadar kuruluş tamamlanmış. Üye sayısını arttırmak, kurumsallaşma çalışmalarıyla üreticileri bilgilendirmek, eğitimlerde kurumlarla işbirliği yapmak ve farkındalığı artırmak için çalışmalar yapılmıştır.
 • Organik pazarlarda işbirliği ve dayanışma gerçekleştirilmiştir.
 • Türkiye çapında güç birliği ve işbirliğini geliştirmek için bütün organik tarım STK’larıyla Platform kurmak konusunda öncüler arasında yer alınmıştır.
 • Üyelerin ürünlerinin tanıtımı için mobil araçta pazarlama faaliyetlerini sürdürmekteyiz.

Derneğiniz yerel hedeflere mi, yoksa global düzlemde hedeflere mi sahip? Dünyaya açılacak mısınız?

Başlangıçta üye sayısı ve kurumsal yapımızla güçlendikten sonra stratejik planlamıza göre Balkan ülkeleri Asya ve Afrika’da açılmak, üretimde, işlemede ve pazarlamada işbirliği yapmayı hedefliyoruz.

Türkiye’de ya da dünyanın başka herhangi bir yerinde kardeş dernek var mı?

Bölgemizde ve ülkemizde dernek ve birliklerden oluşan bir Platform oluşturmaya ve bilgi alışverişi, dayanışma ve ortak projeler için gayret içindeyiz.

Gelecekte Dernek bünyesinde yapmak istedikleriniz nelerdir?

 • Organik Tarım üreticilerinin tamamına ulaşmak mümkünse üye yapmak.
 • 5 Yıllık Stratejik planlama yaparak yol almak.
 • Kurumlarla ( Tarım ve Hayvancılık İl Md.lüğü, Kop, Belediye, KTO,KSO;KTB ,KZO ları)daha çok işbirliğine girmek ve desteklerini almak.
 • Organik Tarımın gelişmesi için üretici eğitimi ve tüketici bilinçlendirme projeler geliştirmek.
 • Üniversiteler ve enstitülerle İşbirliği yapmak
 • Görünür olmak ve üyelerle sağlıklı iletişim kurabilmek için derneğin kurumsal kimlik çalışması, web tasarımı, afiş ve tanıtım broşürleri yapmak.
 • Üyelerin ürünlerinin pazarlamasına destek olacak projeler için işbirliği yapmak.

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Organik üret bol kazan,organik tüket sağlıklı yaşa sloganıyla yola çıktığımız bu çalışmada organik üretim alanlarını ve organik ürün yelpazesini olabildiğince genişletmek organik üretimin mümkün olmadığı durumda hiç olmazsa iyi tarım uygulamaları ile  tüketicilere sağlıklı gıda sunmak arzusundayız.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir