Araştırma

Aile Çiftçiliği Nedir?
Araştırma

Aile Çiftçiliği Nedir?

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (BM) Genel Kurulu’nun 66. Oturumunda 2014 yılı resmen Uluslararası Aile Çiftçiliği yılı olarak ilan edilmişti. Aile çiftçiliğini tarım, çevre, sosyal platformlarda tartışılır bir konu haline getirmek amaçlanmıştı. Ama neden? Aile çiftçiliğinin bugünkü durumu ve korunmaması durumunda ileride yaşanması olası durumlar nedir? BM neden çiftçi ailelerinin korunmasını istiyor? Küçük toprak sahiplerinin karşı karşıya oldukları zorluklara dikkat çekmek ve aile çiftçiliğinin ekonomik ve tarımsal düzlemde önemini anlatmak BM tarafından hedefleniyor. Bunun için etkin yollar bulmak küresel bazda hareketi sağlamak Kuruluş’un bir diğer hedefi. Bunun için dünya genelinde geniş katılımlı toplantılar gerçekleştirildi. Açlık ve yoksullukla mücadele, ...
AYIN ÜRÜNÜ “CEVİZ”
Araştırma

AYIN ÜRÜNÜ “CEVİZ”

Ceviz Anadolu’dan; İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz ve İngiltere’ye geçmiş, zamanla ABD’ye ve bütün dünyaya yayılmıştır. Ceviz Orta Asya’nın öz meyvesidir. Bugünse farklı coğrafyalarda yetiştirilmektedir. En çok ceviz üreten ülkeler ise sırası ile Çin, İran, ABD ve Arnavutluk’tur. ÜRÜN ANALİZİ Ceviz binlerce yıllık geçmişiyle doğal bir seleksiyon zinciri geçirmiş ve 1900’lere kadar tohum ile çoğalmıştır. Bu süreç nedeniyle farklı coğrafyalarda farklı çeşitlerde ceviz bulunmaktadır. Günümüzde modern yetiştiricilik yapan ülkelerde genetik olarak üstün özellikteki türler seçilerek Kapalı Ceviz Bahçelerinde çoğaltılmaktadır. Ceviz ağacı yetiştiriciliğinde seçilecek en uygun yer, kışları çok soğuk yazları da çok sıcak olmayan iklim özelliklerine sahip bölgeleridir. Rüzgara açık v...
DÜNYA GELECEK İÇİN BİRLEŞTİ
Araştırma

DÜNYA GELECEK İÇİN BİRLEŞTİ

2014 yılının ilk çeyreğinde açıklanan BM Raporuna göre, küresel ısınma dünyayı tehdit eden önemli bir sorun. Isınma, yakın gelecekte tahıl üretimini olumsuz yönde etkileyecek ve gıda sıkıntısına neden olacak. Kutup buzullarının erimesiyle deniz seviyesi yükselirken bazı ülkelerin kıyıları sular altında kalacak ve bu da toplu göçe neden olacak. Dünya Nüfusun Doyması İçin Öncelikli Gıda “Tahıl”. Dünya genelinde yaşanacak kıtlığı önlemek için dengeli bir tahıl üretimi gerekiyor. Özellikle pirinç ve buğday üretimi hayati önem taşıyor. Bugün, 7 milyar dolayında olan Dünya nüfusunun yaklaşık 1 milyarı açlık ve yetersiz beslenme sorunlarıyla mücadele ediyor. Bir yanda obezite ile mücadele eden kalkınmış ülkeler varken diğer taraftaysa açlıkla mücadele eden geri kalmış ülkeler bulunmakt...
TÜRKİYE’DE TOHUM MESELESİ
Araştırma

TÜRKİYE’DE TOHUM MESELESİ

Ülkenin nemi, suyu ve güneşine uyum sağlayarak yüzyıllar içerisinde gelişen yerli tohum yerine neden ithal tohum tercih edilir oldu? Hibrit Tohum nedir? Kullanım avantajları ve dezavantajları nelerdir? Türkiye’de yerli tohum kullanmak yasaklandı mı& Yürürlüğe giren Tohum Patent Kanunu nedir?   Bizden sadece iki kuşak önce her şey daha başkaydı. Şimdilerde tarım alanında dilimize pelesenk olmuş “organik” kavramı hiç kullanılmıyor; Ancak herkes organik üretiyor ve besleniyordu. Denizaşırı ülkelerden ithal getirilen& ihraç edilen ve tonlarla ölçülen tarım ürünleri yoktu. Yerel halklar iklimsel koşullara uyumlu olarak üretiyor, yerel pazarlarında satış yapıyordu. Bu kadar kalabalık bir dünyada yaşamıyorduk ve basit tarım yöntemleri o zamanın halklarını doyurmaya yetiy...
TÜRKİYE’DE NEDEN KOOPERATİFLER HEMEN DAĞILIYOR?
Araştırma

TÜRKİYE’DE NEDEN KOOPERATİFLER HEMEN DAĞILIYOR?

  Türkiye, tarımsal kooperatifleşme konusunda istikrarı yakalamış bir ülke değil. Sistemli ve yaygın bir kooperatifleşme yakalamak için gerekli bilinç seviyesine sahip bir köylü kitlesi de yok. Kooperatif geleneğinden yoksunuz. Oysa gelişmiş ve tarım ülkesi olarak anılan ülkelerin hemen hemen hepsinde bu alanda güçlü bir alt yapı var. Kooperatif Nedir? Kooperatif; ortak ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk teşkilattırlar. (Uluslararası Kooperatifler Birliği) Kooperatifler tüm ülkelerde mevcuttur ve Dünya genelinde 1 milyardan fazla insana hizmet ettikleri tahmin edilmektedir. Birçok farklı biçimde ve tüm sekt...