Etiket: Aile Çiftliği

Aile Çiftçiliği Nedir?
Araştırma

Aile Çiftçiliği Nedir?

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (BM) Genel Kurulu’nun 66. Oturumunda 2014 yılı resmen Uluslararası Aile Çiftçiliği yılı olarak ilan edilmişti. Aile çiftçiliğini tarım, çevre, sosyal platformlarda tartışılır bir konu haline getirmek amaçlanmıştı. Ama neden? Aile çiftçiliğinin bugünkü durumu ve korunmaması durumunda ileride yaşanması olası durumlar nedir? BM neden çiftçi ailelerinin korunmasını istiyor? Küçük toprak sahiplerinin karşı karşıya oldukları zorluklara dikkat çekmek ve aile çiftçiliğinin ekonomik ve tarımsal düzlemde önemini anlatmak BM tarafından hedefleniyor. Bunun için etkin yollar bulmak küresel bazda hareketi sağlamak Kuruluş’un bir diğer hedefi. Bunun için dünya genelinde geniş katılımlı toplantılar gerçekleştirildi. Açlık ve yoksullukla mücadele, ...